Κείμενα για προσκλητήριο γάμου που προσκαλούν οι γονείς

αναρτήθηκε σε: Κείμενα Γάμου | 0

ΓΓ-01

Ο κύριος & η κυρία …… …… & ο κύριος & η κυρία …… ……
Σας προσκαλούν με ιδιαίτερη χαρά στο γάμο των παιδιών τους …… & ……
Που θα γίνει την …… .. …… 20.. και ώρα …. μ.μ. στον Ιερό Ναό …… ……

ΓΓ-02

Για τα παιδιά μας …… και …… ανοίγει η πρώτη σελίδα του βιβλίου της κοινής τους ζωής το …… .. …….. 20.. στις .. το βράδυ. Θα είναι εξαιρετική χαρά γι αυτούς αν τους τιμήσετε με την παρουσία σας στον Ιερό Ναό …… …….. στη ……

ΓΓ-03

Για τα παιδιά μας …… και …… στις ..-..-20.. και ώρα .. μ.μ. μια καινούργια ζωή ανατέλλει. Θα νοιώσουν πραγματική χαρά αν τιμήσετε το γάμο τους με την παρουσία σας στον Ιερό Ναό …… ……

ΓΓ-04

Ο Κος & η Κα …… έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο γάμο της κόρης τους …… με τον Κύριο …… …… το …… .. …… 20.. και ώρα .. στον Ιερό Ναό …… ……

ΓΓ-05

Ο Κος και η Κα …… έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο γάμο του γιου τους …… με την …… …… το …… .. …… 20.. και ώρα .. στον Ιερό Ναό …… ……

ΓΓ-06

Ο Κος & η Κα …… και o Κος & η Κα …… έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο γάμο των παιδιών τους …… & …… το …… .. …… 20.. και ώρα .. στον Ιερό Ναό …… ……

ΓΓ-07

Η παρουσία σας στο γάμο των παιδιών μας …… & ……_ που θα γίνει το …… .. …… 20.. και ώρα .. στον Ιερό Ναό …… …….. θα είναι για μας μεγάλη ευχαρίστηση.

ΓΓ-08

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας και τους γονείς μας η παρουσία σας στο γάμο μας που θα γίνει το …… .. …… 20.. και ώρα .. μ.μ. στον Ιερό Ναό …… ……
(όνομα γαμπρού – όνομα νύφης)