Με την άδεια από την εταιρία Παρίσης Δημήτριος & ΣΙΑ ΕΕ, ο οποίος είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος των ειδών βάπτισης της Disney.